Akupunkturens historie

Akupunktur er en del av gruppen som kalles alternativ medisin. Metoden stammer fra Kina og består av nåler som varmes opp og det er også hva ordet betyr. Metoden er mye anvendt i dag og brukes til å gi kroppen ny energi. I følge bloggen på Gorillasports.no kan dette være bra i samspill med trening!

Historien

Når presis akupunktur ble oppfunnet er usikkert, men det finnes skriftlige bevis som er minst 2 000 år gamle. Siden spredte bruken av akupunktur seg til resten av Asia og det er sikkert at tradisjonen med bruk av akupunktur har vært kjent i Japan, Vietnam og Korea flere hundre år før Kristus. Bruken av akupunktur kom ikke til Europa før på 1500-tallet, da jesuittmunkene tok det med til Europa og begynte å undervise i bruken. Siden ble det undervist i akupunktur på universitetssykehuset i Paris på 1820-tallet, et sykehus som den gangen var vestens medisinske sentrum. Til tross for at metoden var kjent så må vi helt frem til 1970-tallet før det for alvor slo an i Europa og legene begynte å bruke metoden i stor stil.

Den tradisjonelle akupunkturen baserer seg på livsenergi og det å få denne energien til å sirkulere gjennom hele kroppen. Kroppen har en lang rekke akupunkturpunkter og ved å behandle disse punktene er det mulig å gjenopprette kroppens harmoniske balanse. Forskning viser at huden vår er enklere å trenge gjennom ved akupunkturpunktene og noen akupunktører bruker elektriske punktsøkere for å finne disse akupunkturpunkter.

Slik foregår akupunktur

Akupunktur kan brukes til å behandle mange ulike problemer og er med på å stimulere kroppens egne helbredelsesprosesser. Det er primært utøvere av alternativ medisin som praktiserer akupunktur i dag og mange av dem har en grunnutdanning innen medisin. De kan enten ha tatt en utdanning først som sykepleier eller fysioterapeut, eller de har tatt et grunnkurs i medisin på en skole for nettopp alternativ medisin. Bruken av akupunktur har blitt mer og mer utbredt i Norge og brukes i dag på en rekke sykehus, private klinikker og av allmennpraktiserende leger. Undersøkelser viser at mer enn 30 prosent av de norske legene henviser sine pasienter til akupunkturbehandling.

Selve behandlingen skjer ved at mellom 1 til 20 veldig tynne nåler stikkes inn i huden ved noen av akupunkturpunktene. Disse er spredt over hele kroppen og det finnes mer enn 400 slike akupunkturpunkter. Det er viktig at nålene settes inn i riktig retning og dybde, for at de skal gi den ønskede effekt. I noen tilfeller blir nålene stående urørt, men ofte vil de bli manipulert med fingrene, stimuleres elektrisk eller varmes opp. Dette avhenger helt av hvilken effekt man ønsker.

Utredning fra WHO

WHO, Verdens Helseorganisasjon, har avsluttet et langt utredningsarbeid om akupunktur. Her har det blitt lagt vekt på at det er viktig at de enkelte lands helsepersonell bør ha en teoretisk og praktisk utdanning innen akupunktur, da dette er en god måte å behandle mange lidelser på. Det er blant annet mulig å lindre smerter, astma og allergi ved riktig bruk av akupunktur, noe som er mye bedre enn vanlig medisin. Samtidig kan det også hjelpe mot gynekologiske lidelser, fordøyelsessykdommer og hjerte- og karsykdommer.