Alternativ medisin – Er det bare svindel?

Alternativ medisin dekker over flere ulike grupper med behandling. Disse gruppene som akupunktur, homeopati, healing, osteopati og massasje er bare noen få grupper blant de mange som finnes innen det vi kaller alternativ medisin. Selv om mange av disse behandlingsmetodene har vært brukt i århundrer, så er de fortsatt lite akseptert blant mange leger i dag. Det finnes utallige artikler om dette! Men, er det bare svindel eller finnes det ulike måter å behandle den sammen sykdommen på?

Litt historie

Alternativ medisin ble oppfunnet for flere tusen år siden, og som med så mye annet var det i Asia de begynte å bruke disse metodene til behandling. Noen behandlingsmetoder er selvsagt av yngre dato, men felles for mange av dem er at de har vært brukt veldig lenge. Gjennom alle disse årene har metodene hjulpet mange pasienter med diverse sykdommer og skavanker. I alle år har legene likevel ytet motstand mot denne alternative formen for behandling og vært skeptiske til at andre behandlingsformer kan være et alternativ til medisinen.

Likevel er det deler av den alternative medisinen som i dag blir brukt av flere leger som behandling. Dette gjelder blant annet akupunktur, som beviselig har en virkning på mange mennesker. En av grunnene til at mange mener at alternativ medisin er svindel, er formentlig at det i mange tilfeller kan være vanskelig å bevise en virkning med vitenskapelige metoder. Slikt gjør spesielt legene skeptiske, selv om det viser seg at pasientene blir friske eller i alle fall bedre.

Kommet for å bli

Selv om legene gjør det de kan for å få folk til at tro at medisin er det eneste som hjelper, så er det liten tvil om at alternativ medisin har kommet for å bli. I siste ende er det jo pasientene som avgjør om det er snakk om svindel eller ikke. Så lenge de får det ønskede resultat og føler de får løst et problem, så blir det helt feil å snakke om svindel. Ved flere alternativmesser ser man at tilstrømningen av deltakere øker fra år til år og dette skyldes at kundene er fornøyd med den behandlingen de får. I siste ende er det tross alt også flere tilfeller hvor legene må melde pass og ikke kan finne en behandling som virker. Det er gjerne her at den alternative medisinen kommer inn i bildet.