Healing – en som gjør hel

Healing, som egentlig betyr helbredelse, er også en behandlingsmetode som hører under alternativ medisin. Healing er en metode hvor den som utøver healingen ønsker å hjelpe pasienten ved enten berøring, konsentrasjon eller bevegelse i energifeltet. Dette kan skje ved at utøveren er i kontakt med en guddommelig helbredende livsenergi eller at utøveren har spesielle evner/krefter.

Historikk

Det å helbrede syke ved hjelp av håndspåleggelse er noe som har vært praktisert i flere tusen år. I middelalderen ble håndspåleggelse eller healing forbudt praktisert av lekfolk og de som praktiserte dette utenfor kirken ble forfulgt på samme måten som kjettere og hekser. Men senere har det blitt lovlig og brukes mange steder rundt om i verden. I Norge finnes det fortsatt håndspåleggere og helbredere i mange byer, men de fleste velger i dag å kalle seg for healer. Ordet stammer fra England og passer bedre sammen med ordets betydning, siden healer på norsk oversettes som «en som gjør hel».

Slik foregår behandlingen

Healing er basert på evner og har ikke så mye å gjøre med teoretisk kunnskap. En healer vil ofte bli definert som «en person som har en naturlig evne til å formidle eller overføre en livsenergi (fra «energeia», gresk for «virksom kraft») som kan fremme en helbredelsesprosess». I de fleste tilfeller vil healingen foregå ved en form for håndspåleggelse, men det kan også skje ved at healeren jobber i feltet nær kroppen. De mennesker som har helbrederevner kommer ikke fra noen bestemt befolkningsgruppe, men mange mener at det er evner som arves fra foreldre og deres foreldre. De som begynner som healere har ikke blitt fortalt at de har slike evner, men oftest har de funnet ut av dette helt tilfeldig. Etter hvert vil flere og flere bli oppmerksom på de spesielle evnene som healeren har og på den måten blir kjennskapet til den enkelte healer kjent.
Når en healer skal finne ut av hva som er galt med klienten eller pasienten, så behøver healeren ikke noen diagnose fra en lege for å finne ut av hva som er galt. En healer har som nevnt spesielle evner og kan sanse sykdom og ubalanse hos klienten, uansett om denne er fullt påkledd. Dette skjer ved at healeren opplever disharmoniske energifelt og disse oppleves som kulde, vind, smerte med mer. En trenger ikke ta opp lån eller kredittkort (Norske-kredittkort.com) for å bruke en healer, det er ofte ganske billig!

Terapeutisk berøring

Healing har blitt anerkjent blant sykepleiere i USA, og kalles Therapeutic Touch (TT/Terapeutisk Berøring). I Norge ble denne behandlingsformen introdusert på 1970-tallet og man jobber ut fra to modeller. Den første modellen kommer fra India og bygger på filosofi, mens den andre tar utgangspunkt i forskning. Her mener man at ved å manipulere livsenergifeltene og få ny livsenergi til kroppen, så er det mulig å helbrede. Dette mener healere er en langt bedre metode enn ved å manipulere celler gjennom medisin eller kirurgi. De fleste kulturer har en forestilling om vitalkraften som er tilstede i alt liv. Det er denne kraften som healere påvirker på en positiv måte. I Kina kalles denne kraften chi, i Japan reiki, i India prana og i vestlig tradisjon vital livskraft, energeia eller ånd.