Lys- og fargeterapi for behandling av ulike lidelser

Lys- og fargeterapi hører kanskje ikke til den mest kjente delen av alternativ medisin (og du trenger ikke solbriller), men likevel har det vært brukt i mange tusen år. Lys og forskjellige farger av lys ble brukt av de gamle egyptere, av folket i Babylon og i Kina. I Kina for eksempel brukte man rødt lys når man skulle behandle kopper i gamle dager. Men også innen ayurvediske tradisjoner bruker man fargeterapi. Her er det for eksempel viktig at pasienten drikker vann, som har vært belyst ved hjelp av farget glass. Men også i våre nærområder har det blitt brukt lysterapi til å behandle hudlidelser. Hos våre naboer i sør var det en lege ved navn Nils Ryberg Finsen som fikk Nobelprisen i 1903 for å behandle tuberkuløse hudlidelser ved hjelp av lys.

Hvorfor bruke farge og lys

Lys- og fargeterapeuter jobber med å gjøre sine pasienter bevisste om fargenes emosjonelle og psykologiske påvirkning. Dette er et tema det har blitt forsket mye i og i 1934 gjorde forskerne en større oppdagelse. De fant ut at rytmisk lysstimulering fikk hjernebølgene til å svinge i takt, et fenomen som i dag kalles for «entrainment» eller «photic driving». Senere gjorde nevrofysiologen W. Gray Walter flere eksperimenter med rytmisk lysstimulering av øynene til en rekke forsøkspersoner. Dette skjedde via en elektronisk, stroboskopisk anordning og lyset blinket med en frekvens på 10-25 per sekund. Han registrerte samtidig EEG og kunne derfor påvise at lyset hadde en innvirkning på aktiviteten i hele hjernebarken og ikke kun i synslappen. Forskning i USA og Japan har senere vist at effekten faktisk førte til at de to hjernehalvdelene ble mer samkjørte. På slutten av 1980-tallet hadde forskningen båret frukt og det kunne dokumenteres at behandling med fullspektrum-lys har en terapeutisk effekt. Dette gjelder spesielt vinterdepresjoner som mange utvikler under den mørke årstid. John Downing har gitt kurs i Norge om sin spesielle lysterapi. Med lysterapi er det mulig å behandle søvnforstyrrelser, premenstruelt syndrom, dysleksi og depressive tilstander.

Laserterapi

I begynnelsen av 1970-tallet ble den såkalte myke laserterapi utviklet av biofysikeren Viktor Injushin. Myk laserterapi betyr at det brukes laser med lav intensitet, slik at kroppen tilføres en bestemt elektromagnetisk energi. Når det brukes laser i kirurgien, brukes det laser med høy effekt for å oppnå en brenn effekt. På samme tid som Viktor Injushin utviklet sin myke laserterapi, ble det utviklet en tilsvarende laserterapi av professor Ecenhart Mester i Budapest. Han viste frem gode resultater med denne laserterapi, blant at det med laseren var mulig å påvirke heling av sår.
Når det gjelder fargeterapi, så spiller de syv primærfargene en viktig rolle. Det er også de samme fargene som vi ser i regnbuen. Personer som har lang erfaring med å meditere ser gjerne spesifikke farger som er forbundet med de syv chakraene, og akkurat dette antallet fargene viser seg å være de samme uavhengig av kulturell bakgrunn. Det samme gjelder bestemte farger som er knyttet til auraen som mange sensitive personer hevder å kunne se.